Na terenie Gminy Węgliniec działają trzy świetlice środowiskowe tj. w Zielonce, Czerwonej Wodzie i Piasecznej. Zajęcia w świetlicach odbywają się pięć dni w tygodniu w godzinach popołudniowych. Terminy otwarcia placówek dostosowane do warunków lokalnych poszczególnych miejscowości. W zajęciach świetlicowych uczestniczą uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Okazjonalnie z oferty świetlicy korzysta również młodzież uczęszczająca do szkół średnich.

Zajęcia świetlicowe łączą pracę wychowawczą z zabawą z uwzględnieniem zainteresowań, potrzeb i oczekiwań dzieci. Oferta świetlicy przyjmuje następujące formy pracy: pomoc w nauce, pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych i osobistych, rozmowy indywidualne i porady wychowawcze oraz organizowanie czasu wolnego poprzez zajęcia: plastyczne, gry i zabawy edukacyjne i ruchowe. Dzieci codziennie otrzymują poczęstunek: pączki, bułki drożdżowe, owoce, słodycze, herbata, soki, itp.

Działalność świetlic finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat wnoszonych przy składaniu wniosku o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (budżet Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz z budżetu gminy.

Świetlice środowiskowe włączają się w działalność społeczności lokalnej: dzieci uczestniczą w konkursach organizowanych przez MGOK Węgliniec oraz inne instytucje. Biorą udział w festynach i imprezach lokalnych. Celebrują obchody Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dzień Dokarmiania Zwierząt, itp. oraz uczestniczą w kampaniach profilaktycznych.

 

Dane adresowe placówek:

1. Świetlica środowiskowa w Czerwonej Wodzie

ul. Kolejowa 22 Czerwona Woda (budynek Szkoły Podstawowej)

59 – 940 Węgliniec

 

2. Świetlica środowiskowa w Piasecznej

Piaseczna 29

59 – 940 Węgliniec

 

3. Świetlica środowiskowa w Zielonce

Zielonka 1 /2

59 – 940 Węgliniec

Licznik odwiedziń: 44769