Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2013 r., poz. 984) - odbiorca wrażliwy to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energatycznym i zamieszkuje w miesjcu dostarczania energii elektrycznej. Od 1 stycznia 2014 r. osoby te mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Dodatek energetycny przysługuje osobie/rodzinie, która spełnia następujące warunki:

1. Posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

2. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

3. Złożyła wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umowa kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej.

 

Wysokość zryczałtowanych kwot dodatku energetycznego:

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. wysokość zryczłtowanego dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,29 zł/miesiac;

- składajacego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,68 zł/miesiąc;

- skłądajacego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,81 zł/miesiac.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

 

Licznik odwiedziń: 44761