Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu włączył się w ogólnopolską kampanię informacyjno - edukacyjną „Narkotyki? To mnie nie kręci!” której celem głównym jest dostarczenie informacji o zjawisku używania marihuany oraz innych substancji psychoaktywnych. Celem pośrednim jest zapobieganie inicjacji narkotykowej.

Kampania „Narkotyki? To mnie nie kręci” skierowana jest do młodzieży szkolnej (powyżej 15 roku życia) oraz rodziców. Jest formą profilaktyki uniwersalnej, tzn., że jest kierowana do grupy, która nie jest zdiagnozowana jako grupa szczególnego ryzyka w podejmowaniu zachowań problemowych, ale do ogółu populacji, wśród której może dojść bądź sporadycznie zachodzą zachowania ryzykowne (np. zażywanie substancji narkotycznych).

Pomoc edukacyjną Kampanii stanowią materiały do profilaktyki narkotykowej opracowane przez ekspertów ds. narkotyków i narkomanii - Panią Martę Struzik i Pana Michała Kidawę oraz ulotki profilaktyczne zakupione przez Ośrodek Pomocy w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. (źródło: www.kbpn.gov.pl, tomnieniekreci.pl).

 

Materiały profilaktyczne przekazane zostały do szkół gimnazjalnych na terenie gminy Węgliniec. Do współpracy w ramach Kampanii zaproszeni zostaną funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej.

Licznik odwiedziń: 44767