Warsztaty dla rodziców "Szkoła dla Rodziców - Dzieciństwo bez przemocy"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu podejmuje kolejne działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w formie warsztatów - oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Cykl warsztatów pn. "Szkoła dla Rodziców - Dzieciństwo bez przemocy" skierowany jest do rodziców którzy stosują wobec dzieci przemoc, w tym: przemoc emocjonalną, fizyczną i zaniedbanie obejmuje 60 godzin, tj. 12 spotkań po 5 godzin dydaktycznych oraz spotkania indywidualne.

Termin pierwszego spotkania planowany jest na dzień: 5 września 2016 r. w godzinach: 15.30 - 19.30. Miejsce spotkania to: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8, sala nr 105.

Osoby  zainteresowane uczestnictwem w warsztatach proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu w celu wypełnienia deklaracji uczestnictwa.


Licznik odwiedziń: 29586