Program "Rodzina 500+"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu informuję, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Program "Rodzina 500+) dostepne są w siedzibie Ośrodka w Węglińcu ul. Sikorskiego 40 pokój nr 212 w godzinach pracy, tj. od godz. 7.00 do godz.15.00 oraz u sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Węgliniec.

Wszelkie, dodatkowe informacje na temat świadczenia można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu pod nr tel. 757712144 wew.20.


Licznik odwiedziń: 29982