Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie ,,Za życiem"

Od dnia 1 stycznia 2017 r. z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł., przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  "Za życiem" (Dz.U. z 2016 r., poz.1860).

 

Świadczenie "Za życiem" przysługuje przy spełnieniu następujących warunków:

1. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

2. Posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzajace ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażajacą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

3. Pozostawanie przez matkę dziecka pod opieką medyczną nie później niz od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Jednorazowe swiadczenie przysługiwać będzie bez względu na osiągane dochody.

Z wnioskiem o jednorazowe świadczenie może wystąpić: matka, ojciec a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny, będący świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Świdaczenie "Za życiem" NIE przysługuje:

1. Jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.

2. W przypadku urodzenia martwego dziecka.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny