Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie wychowawcze

Program Rodzina 500 plus to rządowe wsparcie dla rodzin z dziećmi.  

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Złóż wniosek z rządowego programu  "Rodzina 500 plus"  w sposób elektroniczny za pośrednictwem:

Kto może podpisać dokument za pomocą podpisu zaufanego na portalu Emp@tia?

Każdy, kto ma profil zaufany możesz podpisać wniosek podpisem zaufanym. Bezpłatny profil zaufany możesz założyć i potwierdzić w pełni on-line między innymi za pośrednictwem swojego konta bankowego całodobowo przez 7 dni w tygodniu, o ile zapewnia taką możliwość.

KROK 1: W systemie bankowości elektronicznej swojego banku, wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego
KROK 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na swój adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia konta.

Tu dowiesz się więcej w jaki sposób załatwiać sprawy urzędowe online za pośrednictwem podpisu zaufanego (serwis zewnętrzny)

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać również w sposób:

 • drogą pocztową (najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres:
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Sikorskiego 40, 59-940 Węgliniec
  z dopiskiem „Wniosek 500 plus”
 • osobiście pod wyżej wskazanym adresem

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
1. obywatelom polskim i cudzoziemcom,
2. matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu albo dyrektorowi domu pomocy społecznej,
3. do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
 

Kwota świadczenia wychowawczego przysługuje za niepełny miesiąc w przypadku:

 • urodzenia dziecka,
 • ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub
 • gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu.

 

KOMU NIE PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, nie wczesniej niż od dnia odpowiednio:

 • urodzenia się dziecka,
 • objęcia dziecka opieką lub
 • przysposobienia dziecka.

 

Świadczenie wychowawcze - okres zasiłkowy 2019/2021

Prawo do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 ustala się na okres od 1 lipca 2019r. do 31 maja 2021r.

 

Świadczenie wychowawcze - okres zasiłkowy 2021/2022

Prawo do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 ustala się na okres od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r.

Wniosek na ten okres zasiłkowy można składać od 1 lutego 2021r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną (papierową) w tutejszym Ośrodku przy ul. Sikorksiego 40 w Węglińcu.

 

UWAGA!

W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ COVID-19 I ROZNĄCĄ ILOŚCIĄ ZAKAŻEŃ PROSIMY O POBIERANIE WNIOSKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY WEJŚCIU DO OŚRODKA I WYPEŁNIANIE ICH W DOMU. WYPEŁNIONE WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W MIEJSCU NA TO PRZEZNACZONYM.

 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny:

75 77 12 144, wew. 23

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny