Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia rodzinne

ŚWIADCZENIA RODZINNE

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 wrzesnia 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką

3. Rozporządzenie Mi nistra Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stabnowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

 

RODZAJE ŚWIADCZEŃ

 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (,,becikowe")
 • Świadczenie rodzicielskie (,,kosiniakowe")
 • Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:
  - dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
  - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
  - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  - dodatek z tytułu rozpoczecia roku szkolnego,
  - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 • Świadczenia opiekuńcze:
  - zasiłek pielęgnacyjny,
  - świadczenie pielęgnacyjne,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

GDZIE MOŻNA POBRAC I ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych można odebrać w Dziale Świadczeń Rodzinnych lub pobrać ze strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu. Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 14 w Dziale Świadczeń Rodzinnych (pokój nr 212) przy ul Sikorkiego 40. Istnieje możliwość składania wniosków drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego bądż posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego za pośrednictwem portalu Empatia.

 

UWAGA!

ZE WZGLĘDU NA PANUJĄCĄ PANDEMIĘ COVID-19 WNIOSKI PAPIEROWE NALEŻY SKŁADAĆ DO SKRZYNKI POCZTOWEJ MGOPS WĘGLINIEC ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU BĄDŹ WYSYŁAĆ JE POCZTĄ. W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM 75 77 12 144, WEW. 20.

 

WZORY WNIOSKÓW

Zasiłek rodzinny

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Świadczenie rodzicielskie

Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie pielęgnacyjne

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny