Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

MGOPS Węgliniec informuje o przedłużeniu okesu składania dokumentów aplikacyjnych dla kandydatów - opieka wytchnieniowa

Utworzono dnia 26.08.2021

Przedłużony okres składania dokumentów aplikacyjnych dla kandydatów do świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu bądź pocztą na adres 59-940 Węgliniec, ul. Sikorskiego 40 z dopiskiem: „Dotyczy naboru - kandydat do świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej” bezterminowo lub pocztą elektroniczną na adres: opswegliniec@poczta.onet.pl

 

_______________________________________________________________

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

I. Wymagania niezbędne :
1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
2) korzystanie z pełni praw publicznych,
3) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną,
4) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
5) wykształcenie: minimum średnie,

II. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane będą osoby z doświadczeniem zawodowym w sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi: tj. niepełnosprawnymi dziećmi lub niepełnosprawnymi osobami dorosłymi,
2) preferowane będą osoby posiadające wykształcenie pozwalające świadczyć wsparcie osobie niepełnosprawnej, tj. wykształcenie pielęgniarskie lub ukończony kurs opiekuna domowego, lub opiekuna osoby niepełnosprawnej, asystenta osoby niepełnosprawnej
3) dyspozycyjność,
4) umiejętność zachowania  bezstronności w kontakcie z rodziną,
5) operatywność, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

III. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenia, z przewidywaną maksymalną liczbą godzin do wypracowania: - 540 h/czas trwania umowy

IV. Liczba miejsc: 2.

V. Obowiązki opiekuna:

Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym:
1) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m. in.:
• pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia
• pomoc w ubieraniu,
• zmiana odzieży, bielizny osobistej,
• umożliwienie spędzania czasu na wózku;
2) wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m. in.:
• zmiana pielucho-majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia
• pomoc w dotarciu do toalety,
• higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych;
3) organizowanie czasu wolnego tj. m.in.:
• spacery,
• wspólne zabawy,
• czytanie książek,
• gry planszowe,
• zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne

VI. Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane proszone są o składanie:
a) CV,
b) oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usług opieki wytchnieniowej,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie, ukończone kursy,
d) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
e) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
f) klauzuli informacyjnej – stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny