Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asystent rodziny

Asystent rodziny to nowa profesja w katalogu zawodów, która pojawiła się wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późn.zm.).

Praca asystenta rodziny, polega przede wszystkim na wspieraniu rodzin mających problemy natury psychologicznej, finansowej i społecznej. Pomoc w racjonalnym gospodarowaniu budżetem domowym, dbałość o regularne utrzymywanie higieny w mieszkaniu oraz higieny osobistej, wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych a przede wszystkim wsparcie duchowe – to tylko nieliczne z zadań realizowanych, na co dzień przez asystenta.

Do obowiązków asystenta rodziny należy również prowadzenie poradnictwa i edukacji, współpraca z jednostkami administracji i organizacjami pozarządowymi, sporządzanie wniosków i opinii oraz szereg innych działań na rzecz rodzin będących w trudnej sytuacji.

Jego głównym obowiązkiem nie jest jednak bierna ocena, ale aktywna pomoc, która ma na celu ułatwić rodzicom wypełnianie ról społecznych tak, aby doprowadzić do osiągnięcia stabilizacji życiowej i w konsekwencji nie dopuścić do sytuacji, w której konieczne będzie umieszczanie dzieci w placówkach zastępczych.

 

Na podstawie przepisów art. 11 powyżej cytowanej ustawy, tj. w oparciu o dane z wywiadu środowiskowego i analizy sytuacji w danym środowisku rodzinnym, na wniosek pracownika socjalnego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przydziela rodzinie pomoc asystenta rodziny.

Asystent rodziny, wspólnie z członkami rodziny oraz w konsultacji z pracownikiem socjalnym opracowuje i realizuje plan pracy z rodziną. Z ustawy wynika ponadto, że asystent rodziny powinien swą pracę prowadzić za zgodą i przy udziale rodziny oraz mobilizować ją do współpracy. Praca z rodziną powinna mieć miejsce również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną. Miejscem prowadzenia pracy Asystent z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny