Rokrocznie we wrześniu w placówkach oświatowych na terenie gminy Węgliniec prowadzona jest przez funkcjonariuszy Policji akcja „Bezpieczna droga do szkoły”.

W roku szkolnym 2014/2015 program edukacyjny „Bezpieczna droga do szkoły” połączony został z kampanią społeczną pn. „Widoczny = Bezpieczny”, której celem jest uświadomienie obowiązku używania elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym, jak również upowszechnienie stosowania odblasków także w terenie zabudowanym. Kampania skierowana jest do najmłodszych uczniów placówek szkolnych i ich rodziców. W trakcie spotkań z dziećmi funkcjonariusze przedstawili podstawowe zasady bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym oraz przekazali elementy odblaskowe zakupione przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu.

Kolejnym etapem kampanii są spotkania funkcjonariuszy z rodzicami uczniów w celu przypomnienia o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na drodze oraz uświadomienia zalet umieszczania elementów odblaskowych na odzieży, pleckach itp., w tym widoczność na drodze osoby posiadającej odblaski z odległości 150 m, a w przypadku kamizelki odblaskowej nawet z odległości 300 m, natomiast bez odblasków w odległości 20 – 30 m.

Droga dziecka do szkoły i ze szkoły do domu nie jest dla uczniów jedyną trasą, którą pokonują. Codziennie dzieci wychodzą na spotkania z kolegami, spacery, zajęcia pozalekcyjne, itp. Mając na celu dobro i bezpieczeństwo dziecka, należy bezwzględnie przestrzegać przepisów i zasad obowiązujących na drodze przekazując pozytywne wzorce młodszym uczestnikom ruchu drogowego.

Licznik odwiedziń: 44802