W ramach obchodzonego 31 maja 2014 r. Światowego Dnia Bez Tytoniu, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu podjął działania profilaktyczne zmierzające do promowania stylu życia wolnego od nałogu nikotynowego.

W ramach współpracy z placówkami oświatowymi przekazane zostały materiały kampanii „Papierosy? – Nie dziękuję! Nie śmierdzę!” przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych. Dla gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Węglińcu pedagog szkolny – Pani Zdzisława Szymczak zorganizowała pogadankę dotyczącą szkodliwości palenia tytoniu przeprowadzoną przez pielęgniarkę szkolną. W holu szkoły pojawiła się gazetka tematyczna a podczas zebrań z rodzicami dostępne były ulotki profilaktyczne. W klasach ogłoszono konkurs na najciekawszą gazetkę o tematyce antytytoniowej oraz we wszystkich klasach przeprowadzono ankietę wiedzy o szkodliwości tytoniu. Klasy, które najlepiej wypadły w ankiecie i przygotowały najciekawszą gazetkę otrzymały dyplomy i słodki upominek (I miejsce – kl. IIIb, II miejsce – kl. IIb, III miejsce – kl. IIa).

Dla młodszych dzieci zaplanowane zostały zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych.
W Ośrodkach Zdrowia na terenie gminy Węgliniec umieszczone zostały plakaty i ulotki informujące o szkodliwości palenia tytoniu.

Osobom palącym proponujemy wykonanie testu tolerancji nikotyny Fagerströma, którego wyniki pozwalają określić czy dana osoba jest farmakologicznie uzależniona od nikotyny. Test pochodzi z: Górecka. D., Charakterystyka uzależnienia od nikotyny, „Służba Zdrowia” 2000, nr 46-47.

1. Jak szybko po przebudzeniu zapala Pani/Pan pierwszego papierosa?
do 5 minut (3 punkty)
6-30 minut (2 punkty)
po 60 minutach (1 punkt)

2. Czy ma Pani/Pan trudności z powstrzymaniem się od palenia w miejscach, gdzie jest to zakazane?
tak (1 punkt)
nie (0 punktów)

3. Z którego papierosa jest Pani/Panu najtrudniej zrezygnować?
z pierwszego rano (1 punkt)
z każdego innego (0 punktów)

4. Ile papierosów wypala Pani/Pan w ciągu dnia?
10 lub mniej (0 punktów)
11-20 (1 punkt)
21-30 (2 punkty)
31 i więcej (3 punkty)

5. Czy częściej pali Pani/Pan papierosy w ciągu pierwszych godzin po przebudzeniu, czy w pozostałej części dnia?
tak (1 punkt)
nie (0 punktów)

6. Czy pali Pani/Pan papierosy nawet wtedy, gdy jest Pani/Pan tak chora/y, że musi leżeć w łóżku?
tak (1 punkt)
nie (0 punktów)

Interpretacja wyników:
Zebranie mniej niż 7 punktów oznacza, że pacjent prawdopodobnie nie jest farmakologicznie uzależniony od nikotyny, a palenie tytoniu jest albo wyuczonym, albo psychospołecznie wygenerowanym uzależnieniem. W tym przypadku leczenie farmakologiczne nie jest potrzebne. Do rzucenia palenia wystarczą silna wola i motywacja.
Zabranie 7 i więcej punktów oznacza, że palacz prawdopodobnie jest farmakologicznie uzależniony od nikotyny. W takim przypadku może nie obejść się bez nikotynowej terapii zastępczej lub innych leków zmniejszających objawy odstawienia nikotyny.

Osobom palącym, które wyrażają wolę podjęcia próby rzucenia palenia, proponujemy skorzystanie ze wskazówek ze strony internetowej jakrzucicpalenie.pl lub pomoc Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym pod nr 801 108 108.

Źródło:
1. http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/nalogi/test-tolerancji-nikotyny-fagerstroma-kwastionariusz_36239.html

Licznik odwiedziń: 44792