Światowy Dzień bez Tytoniu - 31 maja

Światowy Dzień bez Tytoniu przypadajacy na 31 maja obchodzony jest od 1987 r. i ma na celu zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia tytoniu w wyniku którego co roku ciężko choruje lub umiera ok. 400 000 osób. Szacuje się, że w papierosach znajduje się ponad 4000 substancji chemicznych, w tym 40 to substancje rakotwórcze, nazywane smołowatymi. Są to m.in.: metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze (np. kadm, polon), węglowodory aromatyczne (np. benzopiren), nitrozaminy, chlorek winylu. Ponadto w składzie papierosów znajduje się: aceton, arsen, metanol, buytan, kwas octowy, kwas steraonowy, naftalen,  formaldehyd, cyjanowodór. 

Obecnie nie ma już wątpliwości, że palenia papierosów i zażywanie wyrobów tytoniowych szkodliwie działa na zdrowie człowieka. Palacze w większym stopniu niż osoby niepalące narażone są na choroby nowotworowe płuc, przełyku, tchawicy, krwi, nerek, choroby układu krążenia oraz choroby układu oddeechowego.

Każdy papieros skraca życie o 5,5 minuty, dlatego może w Światowy Dzień bez Tytoniu warto skończyć z nałogiem?

http://www.zyciebezpapierosa.pl/

 


Licznik odwiedziń: 29595