Świadczenie rodzicielskie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu informuje, iż ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz.1217) wprowadziła nowe świadczenie w katalog świadczeń rodzinnych - ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE.

Świadczenie rodzicielskie od 1 stycznia 2016 r. otrzymają rodziny którym urodziło się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego. Skorzystają z niego również rodzice, których dziecko urodziało się przed 1 stycznia 2016 r. a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego - w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia, odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków. Nowe świadczenie przyznawane jest niezaleznie od dochodu rodziny i można je pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piatce i więcej dzieci - 71 tygodni.

Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000,00 zł miesiecznie i przysługuke w przypadku: urodzenia się dziecka, matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zawodowej, osobie która przysposobiła dziecko w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia.

Kto nie skorzysta ze świadczenia rodzicielskiego?

- osoba otrzymująca zasiłek macierzyński,

- w momecnie, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie moze korzystać ze świadczenia,

- nowe świadczenie nie przysługuje również osobom, które korzystają z nastepującego świadczenia: z tytułu urodzenia dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy.

Dodatkowe informacje oraz wnioski o przyznanie świadczenia rodzicielskiego mozna uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 40 - pokój 212 "Świadczenia rodzinne" lub pod nr telefonu 75 77 12 144 wew. 20.


Licznik odwiedziń: 29596