Szkolenie pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - skuteczne działanie Zespołu Interdyscyplinarnego"

W dniu 2 luty br. w Węglinieckim Centrum Kultury odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Szkolenie prowadziła Pani Małgorzata Kłysz - przedstawicielka Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Krakowa. Program szkolenia obejmował m.in. zagadnienia związane z procedurą Niebieskiej Karty, współpracą jednostek w zakresie pomocy osobom doznającym przemocy, wskazaniu dobrych praktyk w postępowaniu z osobami uzależnionymi i chorymi psychicznie w kontekście przemocy w rodzinie.


Licznik odwiedziń: 30013