Rodzina 500+ wnioski od 1 sierpnia 2017 r. na nowy okres zasiłkowy!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018. Dotyczy to wszystkich osób, które mają już przyznane prawo do świadczenie wychowawczego. Osoby, które składają wniosek po raz pierwszy mogą dołączyć do programu w każdym momencie.

Informacja o terminach: {art.21 ust.3,4 i 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016, poz.195)}:

3. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od 1 sierpnia danego roku.

4. W przypadku gdy osoba ubiegajaca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczernia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiac październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługujacego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i nformuje, że w związku ze zmianami prawnymi zawartymi w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia roszin, które wejdą w zycie od 1 sierpnia 2017 r. zmianie ulegną wnioski o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ministerstwo zapewnia, że niezwłocznie po ustaleniu w procesie legislacyjnym ostatecznego kształtu ww. nowelizacji (planuje się, że nastąpi to do połowy lipca 2017 r.) na swojejs stronie BIP opublikuje przykłądowe wzory wniosków zgodnie z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r. stanem prawnym.

O dostępności nowych wniosków w MGOPS w Węglińcu prosimy dowiadywać się w MGOPS Węgliniec osobiście (pokój 216 i 212) bądź telefonicznie 757712144 wew.23 lub 20.

 


Licznik odwiedziń: 44756