"Rodzina 500+"

W kwietniu br. w życie wchodzi rządowy program "Rodzina 500+". Program ten, to systemowe wsparcie polskich rodzin, z którego skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Start programu planowany jest na dzień 1 kwietnia br., a pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej.

Wiecej informacji o programie "Rodzina 500+" w załacznikach.


Licznik odwiedziń: 29587