Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu informuje o rozpoczęciu kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Prosimy wszystkie osoby zainteresowane z terenu miasta Węgliniec znajdujęce się w trudnej sytuacji materialnej do zgłaszania się do tutejszego Ośrodka w celu odebrania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Warunkiem otrzymania skierowania jest spełnione kryterium dochodowe, które dla osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć kwoty 1 268,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 1 028,00 zł.

Żywność będzie wydawana przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węglińcu, która przystąpiła do realizacji ww. Programu na terenie gminy Węgliniec.


Licznik odwiedziń: 30018