800-12-00-02 Zmiana numeru telefonu Pogotowia "NIEBIESKA LINIA"

Zmieniony został numer telefonu Pogotowia "NIEBIESKA LINIA" na 800-12-00-02 i obecnie osoby doznające przemocy oraz świadkowie mogą korzystać z pomocy konsultantów Niebieskiej Linii" bezpłatnie i przez całą dobę.

Ponadto, rozszerzona oferta Pogotowia "Niebieska Linia" obejmuje m.in.:

- konsultacje w języku angielskim - poniedziałki, godz. 18.00-22.00

- konsultacje wjezyku rosyjskim - wtorki, godz. 18.00-22.00

- konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype także dla osób posługujących się językiem migowym (pogotowie.niebieska.linia) - poniedziałki, godz. 13.00-15.00.

Dodatkowo kontynuowane są porady prawne, konsultacje dla służb, podejmowane są interwencje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia klienta. Prowadzona jest również baza danych placówek specjalizujących się w pomaganiu osobom doznającym przemocy w rodzinie.

http://www.niebieskalinia.pl/


Licznik odwiedziń: 31454