W czerwcu 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadzając Kartę Dużej Rodziny, podjęło inicjatywę wspierania rodzin wielodzietnych, poprzez systemu zniżek dla rodzin z minimum trójką dzieci. Obecnie, zniżki w ramach rządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych oferuje ponad 1000 podmiotów z różnych branż. W celu rozwoju wspierania rodzin wielodzietnych niezbędne jest pozyskanie nowych podmiotów – lokalnych przedsiębiorców i instytucji – do grona partnerów Karty Dużej Rodziny.

Podmioty zainteresowane mogą przystąpić do programu wypełniając formularz w postaci e-deklaracji umieszczony na stronie www.rodzina.gov.pl. Następnie, w zależności od zasięgu oferowanych uprawnień e-deklaracja zostanie rozpatrzona przez właściwego Wojewodę bądź Ministra Pracy i Polityki Społecznej, uzgodnione zostaną indywidualne warunki udziału w programie i podpisana umowa.

Przystępując do programu wspierania rodzin wielodzietnych, partner Karty Dużej Rodziny zyskuje wzrost rozpoznawalności dzięki umieszczeniu jego danych na wykazie podmiotów oferujących zniżki; możliwość posługiwania się wizerunkiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach reklamowych i promocyjnych; możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych i prowadzenia polityki odpowiedzialności społecznej biznesu oraz zaufanie nowych i starych klientów, a tym samym większe zyski.

Licznik odwiedziń: 44776