Kierownik:

mgr Grażyna Sroka

 

Pracownicy socjalni:

Anna Bezeg

mgr Anna Michałowicz

Barbara Gunia

Krystyna Kopania

 

Inspektorzy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

Teresa Harc

Grażyna Siedlak

 

Referent ds. pomocy materialnej o charakterze socjalnym i dodatków mieszkaniowych:

Katarzyna Sroka

 

Referent ds. świadczeń wychowawczych i kadr

mgr Maria Czechowska

 

Asystent rodziny:

mgr Krystian Kutny

 

Od dnia 1 stycznia 2016 r., obsługę księgową MGOPS prowadzi Urzad Gminy i Miasta w Węglińcu - Wydział Usług Wspólnych i Rozwoju. 

 

Licznik odwiedziń: 44781